• Moha a Facebookon
  • twitter
  • Rovat rss


Ösztöndíj kereső

Ösztöndij neve:

Ki miért mennyit? – intézményi és önkormányzati ösztöndíjak

Hiába vagy egyszerre jó sportoló, közérdekű tevékenységet végző aktivista vagy stréber tanuló, az egyetemi juttatásokból nem fogsz meggazdagodni. •

ösztöndíj  / felsőoktatás / MOHA magazin április-május

2011.05.18.

írta/forrás
Facsády Orsolya

Nosztalgia

A régi rendszerben tanulók és az első BA-s évfolyamok emlékezhetnek még azokra az időkre, amikor kígyózó sorban álltak a diákok a HÖK-iroda előtt negyedéves bérletük átvételi határidejének napján, amikor még létezett a jegyzetbón és a tavaly visszavont 4000 forint körüli tankönyvtámogatás. Jelenleg a tanulmányi ösztöndíj összege a minimális 3-3,5-ös átlag elérésénél nem lehet kevesebb, mint a hallgatói normatíva öt százaléka, avagy 5950 forint. Az összeg az évfolyamátlagtól függ, és 2007 óta csak az államilag finanszírozott tanulók legfeljebb 50 százaléka részesülhet benne, a havi kvóta kiszámítási módja egyetemenként, főiskolánként különböző lehet. Ezenkívül viszont mindenre pályázni kell.

Nem mindegy, hogy te fizetsz vagy neked fizetnek

A juttatások megoszlása és elnyerési esélye nagymértékben különbözik az államis és költségtérítéses hallgatóknál. Az utóbbi kategóriának tanulmányi ösztöndíj nem jár, és a rendszeres szociális támogatás elnyerése sem kecsegtet nagy reményekkel. Ez 3000–25 000 forintot körül mozog, és a jelentkezők száma, valamint a rászorultság függvényében adják az intézmények minden félév elején újra kialakított pontrendszerük alapján. Számunkra csupán a költségtérítés mérséklése (részletfizetés, halasztási kedvezmény, mentesítés vagy az összeg csökkentése). Az államilag támogatott hallgatókat pedig fenyegeti a költségtérítésessé való átsorolás, ami ellen az előírt kreditmennyiség minimum 50%-ának kötelező teljesítésével lehet védekezni, de a legrosszabbul teljesítő hallgatók 15%-a így is, úgy is átsorolásra kerülnek.

Egyetemi támogatások

Az államisok már a kezdetektől fogva el vannak látva minden jóval. Bankszámlájuk azonnal gyarapodhat az alaptámogatással, vagy más néven az elsőéves hallgatók kiegészítő támogatásával (egyszeri összeg – BA: 59 500 forint, MA: 89 250 forint). Pályázhatnak lakhatási támogatásra, amely 3000–12 000 forint és a kollégiumi elhelyezésre fordítható. Ezen kívül kaphatnak rendkívüli (egyszeri, eseti) szociális támogatást, például váratlan házasságkötéskor, szüléskor vagy a szülők munkanélkülivé válásakor. Részesülhetnek kiemelt ösztöndíjban kiemelkedő tudományos, kulturális, közéleti vagy sporttevékenységükért, sőt kutatási ösztöndíjban is, például a TDK és az OTDK egyes költségeinek fedezésére. Ezek mellett kaphatnak művészeti ösztöndíjat (összege kategóriától függően 5000–25 000 Ft/hó) és szakmai gyakorlati ösztöndíjat is, amely utazási és lakhatási költségek támogatásával jár. Nem beszélve a szorgalmi időszakon kívüli periódusra vonatkozó terepgyakorlati támogatásról és a nyelvvizsgadíj visszatérítéséről. A pályázás menete intézményenként és karonként változik. Érdeklődni a lehetőségekről a HÖK irodákban kell.

Állami ösztöndíjak

A PhD-hallgatóknak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján olvasható Bolyai János Kutatási Ösztöndíjon, a 9 hónapra szóló Deák Ferenc-ösztöndíjon és az egyszeri, százezer forintos Kiemelkedő PhD/DLA munkákat elismerő ösztöndíjon kívül a doktori (doktorandusz) ösztöndíjat sem szabad figyelmen kívül hagyniuk. Lényeges szabály, hogy ugyanaz a személy egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménytől kaphat az állami költségvetés terhére pénzt.
A tőkehiányban szenvedő jó tanulóknak az évente kiírt Köztársasági Ösztöndíj lehet nagy segítség, ennek összege 34 ezer forint volt az elmúlt évben.

Önkormányzati támogatás

Utolsó lehetőségként a települési, illetve megyei önkormányzati támogatás áll. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj „A” típusú pályázati lehetősége minimum 1000 forint/fő/hónapot jelent, ami kiegészülhet az intézmények jóvoltából 5000 forint/fő/hónappal. Két félévre, egy összegben, kizárólag szociális szempontok alapján adják a nappali tagozatos, aktív státusú, állami képzésben részt vevő hallgatóknak.
 

Fotó

Fridge Fesztivál 2011Romani Deisgn divatbemutató Szépművészeti MúzeumCareer power bitchERASMUSMANBelépőKalap és szaxiELTE-ÁJK Gólyatábor 2011 GyöngyösPont Ott Parti - Arcok