• Moha a Facebookon
  • twitter
  • Rovat rss


Ne válaszd, alkosd az utad!

Az elmúlt években elinduló felsőoktatási reform nem csak gyakorlati újításokat hozott, de új típusú attitűdöt is megkíván a diákoktól. Az érvényesüléshez ma már nem feltétlenül a kimagasló lexikális tudáson vagy a jó jegyeken át vezet az út, sokkal nagyobb szerephez jut az önismeret, a tudatosság és kezdeményezőkészség. A külföldi ösztöndíjas hónapok és az oklevél átvétele előtt szerzett szakmai gyakorlat pedig ma még előny, holnap már elvárás. •

Erasmus / karrier / pályaválasztás / bologna rendszer

2013.03.08.

írta/forrás
Frankó Luca

Az osztott képzés bevezetésének legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi egyéni képzési programok összeállítását. Építőkockákként pakolhatjuk egymásra az alap- és mester szakokat, melyek tovább színesíthetőek a felnőttképzés kínálta kurzusokkal, OKJ-s képzésekkel és persze ösztöndíjas félévekkel. „A bolognai rendszer bevezetésének egyik nem titkolt célja a hallgatók és az oktatók mobilitásának intenzívebbé tétele volt, melytől a szellemi élet felpezsdülését várták. Ebben a szisztémában a diákok pályatervezési folyamata tehát már nem szorítkozhat csak és kizárólag egy adott ország foglalkozási kategóriáira. Korlátot jelenthet a nyelvtudás és a mobilitáshoz szükséges források hiánya, de míg előbbi tudatos készüléssel, utóbbi a különféle ösztöndíjak és diákmunka-lehetőségek feltárásával pótolható” – mondja dr. Kiss István, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának adjunktusa.

A képzés egyénre szabása és a pályázati lehetőségek felkutatása néhányaknak ösztönösen megy, a többség azonban elveszik a széles kínálatban: túlságosan szerteágazó vagy túl szűk szakmai fókuszt jelöl ki maga számára. Ez utóbbira példa, amikor egy hallgató a legszélesebb körben elérhető ösztöndíjakról sem szerez tudomást, vagy éppen nem mer azokba belevágni. A másik szélsőséget a már húszas éveikben két-három diplomát felhalmozó fiatalok jelentik, akik a felsőoktatásban való hosszas bennragadással, esetleg az életvitelszerű ösztöndíjas életmóddal igyekeznek elodázni a szakmai elköteleződést. A „bármi elérhető” világban felnövő Y generációban inkább ez a tendencia kezd általánossá válni. Nem önmagában egy képzéstől vagy pár külföldön eltöltött hónaptól jut azonban bárki szakmailag magasabb szintre, hanem attól, ha azokat képes egy egységes, egyéni portfólióba integrálni, mely illeszkedik karrierútjába és magánéleti törekvéseibe. „Ma a legtöbb fiatalnak lesz diplomája és szakmája, sokaknak több is. Ez önmagában jó, alakul át az oktatási rendszer és vele alakulnak a munkaerő-piaci igények is. Én azonban azt szoktam javasolni, hogy ezeket a képesítéseket ne egymás után szerezzék a fiatalok, ne kezdjék el releváns munkatapasztalat nélkül halmozni a diplomákat. Később, amikor már valaki látja, mire van kereslet, merre szeretne továbbspecializálódni, sokkal izgalmasabb lesz belefogni valami újba” – mondja ezt már Joó Zsuzsanna, a Karrieriskola ügyvezető igazgatója és tanácsadója.

Erre a tudatos építkezésre és kezdeményezőkészségre a hagyományos középiskolai oktatás nem készíti fel a fiatalokat, így leginkább a családból hozott és az egyetemi évek alatt szerzett tapasztalatokon múlik, ki mennyire tudja kihasználni az új rendszerű felsőoktatás előnyeit. Egy vagy két tanulmányi erasmusos szemeszter mindenképpen mérföldkőnek számíthat mind a szakmai, mind az életvezetési készségek fejlesztésében, ráadásul ezen hónapok alatt megalapozhatjuk nemzetközi kapcsolati tőkénket és magabiztos nyelvtudásunkat. Mindezt egy szakmai gyakorlattal megfejelve külföldi munkatapasztalatra is szert tehetünk már a diploma átvétele előtt. A munkaadók a sok egyforma önéletrajzban is egyre inkább az Erasmushoz hasonló pluszokat, ezáltal a proaktivitást, a kompromisszumkészséget keresik. Ma még előnyt jelent a CV ösztöndíjas rubrikája, holnap minden bizonnyal már elvárás lesz, különösen a multinacionális cégeknél. „Ez az időszak ugyanis az önállóság fokozott kényszerével jár. A korábban megszokott helyzeteket – vacsorát az asztalra, tiszta ruhát a szekrénybe, programokat, barátokat, mindent – itt újra kell teremteni. Kapcsolatokat kell építeni teljesen idegen emberekkel, teljesíteni a tanulmányi követelményeket. Ezek a hétköznapinak tűnő feladatok a tervezés, a kommunikáció, konfliktuskezelés és az érzelmek feletti uralom készségeit fejlesztik” – fejti ki Kiss István. Az Erasmus program esetében ráadásul egy egész stáb dolgozik azon, hogy minél többféle élmény érje a hallgatókat, hogy újfajta nézőpontokat és persze több tucat hasonló érdeklődésű, ám más kultúrából érkező fiatalt ismerhessenek meg. Sokan blog írásába is kezdenek, mely az élmények gyorsabb és mélyebb szintézisét segítheti. „Az ösztöndíjas létnek is fontos eleme a tudatosság, például a számunkra legmegfelelőbb partner egyetem kiválasztása. Aki csak a buli miatt megy, valószínűleg nem fogja igazán kamatoztatni ezt az élményt a későbbiekben, csupán egy szép emlék marad számára” – hangsúlyozza Joó Zsuzsanna. A jó csapat úgyis adott, a későbbiekben azonban nem jön rosszul, ha a szakmánk későbbi nagyágyúival buliztunk, tanultunk vagy utazgattunk hónapokon át.

Az Erasmus-ösztöndíj önmagában tehát nem jelent automatikus belépőt az álomkarrier világába, fontos az is, hogy mindenekelőtt a személyes vágyakhoz kell közelebb kerülni, a kettőt pedig mindenképpen harmonizálni egymással. Egy-egy döntési helyzetben, munkahely-vagy iskolaváltás előtt ajánlatos kíméletlen őszinteséggel szembenézni néhány kérdéssel: Melyek a rövid és a hosszú távú terveim? Hogyan és hol képzelem el magam pár év, akár évtized múlva? A vágyaimból mi valósítható meg? Ezekért mit kell tennem, mekkora árat kell fizetnem? Hajlandó vagyok ezt megfizetni? Amennyiben ezen fajsúlyos kérdésekben sem egyedül, sem a családunkkal vagy a barátainkkal nem jutunk egyről a kettőre, szakemberek segítségét is igénybe vehetjük. Módszerek és szolgáltatások széles köréből választhatja ki bárki az önismeret számára optimális útját, az ösztöndíj-tanácsadástól a pszichodrámáig. Az egyetemistáknak a karrier-tanácsadó irodák jelenthetnek mankót, a nagyobb intézmények többségében működnek ilyen szolgáltatások. „Ennek a módszernek az előnye könnyen belátható: azonos életkorú emberek könnyebben megtalálják a hangot egymással” – mondja Kiss István.

A felsőoktatás és a munkaerőpiac átrendeződésével párhuzamosan a pályaválasztás és a pályatervezés is átalakul, s e folyamatot jól kifejezi a patchwork karrier fogalma. Míg eleinte az élesnek tűnő szakmai kanyarok mögé rossz döntéseket vagy extrém személyiségeket képzeltek a munkaadók, pár éven belül teljesen általános trend lehet a mozaikszerű építkezés. „Ma már nem érdemes a döntéseket rossz vagy jó címkével minősíteni. Ha szeretünk emberekkel foglalkozni, azt tanári diplomát szerezve egy bank üzleti tanácsadójaként is megtehetjük, amit utána saját kávézó üzemeltetésébe forgathatunk. Bár egymástól merőben különböző foglalkozások láncát látjuk, a mögöttes tartalom – emberekről gondoskodni, velük foglalkozni – mindhárom terület közös jellemzője. És ez lehet az elégedettség forrása” – foglalja össze a patchwork karrier lélektanát Kiss István pszichológus. Ezt a szemléletet hasznos lehet már a pályaválasztás során is figyelembe venni, érdemesebb első körben szívesen végzett tevékenységi és nem konkrét munkakörökben gondolkodni, s e szerint alapszakot megjelölni. A változásokra a ma még mindig kissé poroszos közoktatási rendszer nem reagált megfelelő mértékben, a pályalélektanban viszont már érezhető az új szemlélet. „A tanácsadás ma nem teszteken alapul. A korábbi időszak gyakorlata – mérjük meg, ki mire alkalmas vagy mit szeretne, és hasonlítsuk egy adott szakma jellemzőihez – már nehezen használható. Az új trend a jövő megkonstruálásáról, azoknak a feltételeknek, érzelmeknek és igényeknek az azonosításáról szól, amelyeket a jelöltünk szeretne élete egy-egy szakaszában érvényesíteni. Egy közös tervezésről van szó tehát, amelyet a nemzetközi környezetet is figyelembe véve érdemes lefolytatni. Természetesen az egyéni adottságok szülte korlátokkal számolni kell, de ma a korábbi időszakoknál jelentősebb mértékben épít a pályaorientáció a személyes vágyak kibontakoztatására” – mondja a szakember.

Fotó

Kalap és szaxiFridge Fesztivál 2011SzépségkirálylányKendermajálisVOLT fesztivál egy pop9 szemévelTöbb technót a ParlamentbeY-generációPont Ott Parti - Arcok